Katalog » TRANSPORT
Internetowa Księgarnia Motoryzacyjna oferuje książki serwisowe typu sam naprawiam samochód, budowa i eksploatacja oraz obsługa i naprawa.
Posiadamy również instrukcje obsługi samochodu, opisy i schematy elektryczne oraz samochodowe poradniki serwisowe. Serdecznie zapraszamy!
Wyszukiwarka


Zaawansowane wyszukiwanie
Koszyk
Twój koszyk jest pusty
Wybierz kategorię
DANE REGULACYJNE AUTODATA
Wydawnictwo
Towar dnia
120,00 zł
100,34 zł
Ostatnio oglądane
Płatność i wysyłka
Koszty wysyłki:

11 PLN - Przedpłata na konto

(przelew / wpłata / płatności.pl)

15 PLN - Przesyłka pobraniowa
(płatność przy odbiorze)

Książki dostarcza Poczta Polska

Wysyłamy również za granicę!
W celu określenia kosztu wysyłki zagranicznej prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta.

Akceptujemy Płatności.pl!

Akceptujemy Platnosci.pl

Język
PolskiEnglish
Informacje o produkcie
PRZEWÓZ TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH. PORADNIK KIEROWCY
Dostępność: Wysyłka w ciągu 4-7 dni
Wydawnictwo: Wydawnictwo WKŁ
Autor
ISBN
978-83-206-1739-9
Liczba stron
816
Oprawa
miękka
Format
A5
Rok wydania
2009
Język
polski
Cena
Ilość
42,00 zł

OPIS
PRODUKTU

PRZEWÓZ TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH - PORADNIK KIEROWCY
(wydanie 18, zmienione)
Zasady bezpiecznego przewozu drogowego w ruchu krajowym i międzynarodowym są uregulowane umową europejską, dotyczącą przewozu drogowego towarów niebezpiecznych, określoną skrótem ADR. Znajomość tych przepisów jest obowiązkiem wszystkich uczestników drogowego przewozu towarów niebezpiecznych, a zwłaszcza kierowców, którzy muszą zdobyć odpowiednią wiedzę i uprawnienia.

Temu celowi służy książka pt. Przewóz towarów niebezpiecznych. Poradnik kierowcy, której kolejne wydanie zostało opracowane na podstawie aktualnych przepisów umowy ADR.

Publikacja jest przeznaczona dla kierowców, funkcjonariuszy policji, straży pożarnej i placówek kontroli celnej, pracowników stacji kontroli pojazdów przewożących towary niebezpieczne, pracowników przedsiębiorstw transportu samochodowego, gospodarstw sporadycznie przewożących towary niebezpieczne, spedycji zajmującej się przewozami drogowymi oraz jednostek prowadzących kursy dokształcające kierowców przewożących towary niebezpieczne.

Książka zawiera zasady bezpiecznego przewozu, ładowania oraz wyładowywania towarów niebezpiecznych w ruchu krajowym i międzynarodowym uregulowane umową europejską ADR (Accord Dangereuses Route). Napisany w przystępnej formie poradnik, ułatwia kierowcom przewożącym towary niebezpieczne zrozumienie i wykorzystanie w praktyce przepisów regulujących warunki przewozu, zwłaszcza dzięki bardzo obszernym, syntetycznie ujętym dwóm wykazom towarów niebezpiecznych: alfabetycznemu oraz według numerów rozpoznawczych UN.

Spis treści:

OD WYDAWCY

WSTĘP
1. Cel i przeznaczenie poradnika  12
2. Określenie obowiązujących przepisów  13
3. Podstawowe pojęcia  15
4. Właściwe władze  25

ROZDZIAŁ I - KIEROWCA
1. Instruktaż  27
2. Dokształcanie  28
3. Obowiązki i odpowiedzialność głównych uczestników przewozu  32
a. Przewoźnik — kierowca  32
b. Nadawca  34
c. Odbiorca  35
d. Odpowiedzialność prawna głównych uczestników przewozu  35
4. Obowiązek przewoźnika wobec raportu o zdarzeniu zaistniałym podczas przewozu towarów niebezpiecznych  36
5. Obowiązki wobec przekroczenia dopuszczalnego poziomu promieniowania lub skażenia  39
6. Szkolenie osób innych niż kierowcy  40
7. Doradca do spraw bezpieczeństwa  40
8. Ochrona towarów niebezpiecznych  44
Pytania kontrolne  47

ROZDZIAŁ II - TOWARY NIEBEZPIECZNE POSZCZEGÓLNYCH KLAS
1. Klasyfikacja towarów niebezpiecznych  48
2. Wykaz towarów niebezpiecznych poszczególnych klas  50
Klasa 11. — materiały i przedmioty wybuchowe  50
Klasa 21. — gazy  67
Klasa 31. — materiały ciekłe, zapalne  77
Klasa 4.1 — materiały stałe, zapalne, materiały samoreaktywne i materiały wybuchowe stałe, odczulone  84
Klasa 4.2 — materiały samozapalne  91
Klasa 4.3 — materiały wytwarzające w zetknięciu z wodą gazy palne  95
Klasa 5.1 — materiały utleniające  98
Klasa 5.2 — nadtlenki organiczne  104
Klasa 6.1 — materiały trujące  112
Klasa 6.2 — materiały zakaźne  123
Klasa 7.1 — materiały promieniotwórcze  124
Klasa 8.1 — materiały żrące  143
Klasa 9.1 — różne materiały i przedmioty niebezpieczne  152
13. Wymagania szczegółowe, dotyczące niektórych towarów niebezpiecznych  155
Pytania kontrolne  183

ROZDZIAŁ III - NALEPKI OSTRZEGAWCZE
11. Wzory i objaśnienia nalepek  184
12. Oznakowanie sztuk przesyłek  193
13. Oznakowanie opakowań zbiorczych  196
14. Strzałki kierunkowe  197
Pytania kontrolne  198

ROZDZIAŁ IV - WYPOSAŻENIE POJAZDÓW
11. Gaśnice  199
12. Trójkąty, pachołki lub lampy 202
13. Kliny do podkładania pod koła pojazdu  204
14. Apteczka  204
15. Urządzenie do uziemiania cystern  205
16. Instalacja elektryczna  207
17. Odłącznik akumulatora  209
18. Silnik, układ wylotowy i zbiornik paliwa  210
19. Urządzenie przeciwpoślizgowe i zwalniacz  211
a. Urządzenie przeciwpoślizgowe  211
b. Zwalniacz  212
c. Regulator hamulca  213
10. Ogranicznik prędkości  213
11. Zabezpieczenie tyłu pojazdu z cysterną  214
12. Kabina kierowcy  215
13. Ogrzewacz spalinowy 215
14. Tachograf  217
15. Telefon komórkowy  217
16. Maski przeciwgazowe lub kombinezon ratowniczy  217
17. Wentylacja  218
18. Sprzęt awaryjny ogólnego stosowania  218
19. Sprzęt do zabezpieczania sztuk przesyłek  219
Pytania kontrolne  220

ROZDZIAŁ V - OZNAKOWANIE POJAZDÓW
11. Cel oznakowania  222
12. Tablice barwy pomarańczowej odblaskowej  223
13. Tablice barwy pomarańczowej odblaskowej z numerami rozpoznawczymi  225
14. Nalepki ostrzegawcze  232
a. Warunki ogólne  232
b. Nalepki ostrzegawcze na pojazdach z materiałami wybuchowymi  233
c. Nalepki ostrzegawcze na cysternach i kontenerach  234
d. Nalepki ostrzegawcze na pojazdach z materiałami promieniotwórczymi  235
e. Nalepki ostrzegawcze na jednostkach transportowych i kontenerach z towarami luzem  236
15. Oznakowanie pojazdów przewożących niektóre materiały klasy 9  236
16. Oznakowanie pojazdów i kontenerów poddanych gazowaniu  237
Pytania kontrolne  238

ROZDZIAŁ VI - WARUNKI DOPUSZCZENIA POJAZDÓW
11. Rodzaje pojazdów  239
a. Cysterny  239
b. Pojazdy przeznaczone do przewozu materiałów wybuchowych klasy 1 w sztukach przesyłki  240
c. Pojazdy izotermiczne oraz pojazdy chłodzone niemechanicznie lub mechanicznie, przeznaczone do przewozu materiałów w temperaturze kontrolowanej (klas 4.1 i 5.2)  241
12. Typy pojazdów i wymagania techniczne, jakim powinny one odpowiadać 243
13. Badanie techniczne pojazdów  245
Pytania kontrolne  246

ROZDZIAŁ VII - WYMAGANE DOKUMENTY
11. Obowiązki przewoźnika  247
12. Obowiązek zgłaszania przewozu niektórych towarów niebezpiecznych do właściwego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej i komendanta wojewódzkiego Policji  248
13. Zaświadczenie o ukończeniu kursu dokształcającego  249
14. Zaświadczenie o przeprowadzonym dodatkowym badaniu technicznym pojazdu  249
15. Świadectwo dopuszczenia pojazdów do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych  249
16. Dokument przewozowy towarów niebezpiecznych  253
17. Instrukcje pisemne dla kierowcy  261
18. Dokumenty przewozowe w transporcie kombinowanym  263
19. Zezwolenie na przewóz odpadów niebezpiecznych  264
a. Zezwolenie na przewóz w ruchu międzynarodowym  264
b. Zezwolenie na przewóz w ruchu krajowym  264
10. Świadectwo zatwierdzenia niektórych materiałów promieniotwórczych klasy 7  264
Pytania kontrolne  268

ROZDZIAŁ VIII - PRZEWÓZ TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH POSZCZEGÓLNYCH KLAS POJAZDAMI INNYMI NIŻ CYSTERNY
11. Zakazy ładowania razem  269
12. Czyszczenie skrzyni ładunkowej  269
a. Przed załadunkiem  269
b. Po wyładunku  272
13. Środki ostrożności  273
14. Układanie i mocowanie sztuk przesyłki  278
15. Przewóz towarów  282
a. Przewóz sztuk przesyłki  282
b. Przewóz w kontenerach  286
c. Przewóz luzem  287
d. Wymagania dotyczące kontenerów do przewozu luzem  290
16. Przewóz materiałów i przedmiotów wybuchowych klasy 1  291
a. Przewóz sztuk przesyłki  291
b. Przewóz luzem  292
c. Przewóz w kontenerach  292
17. Przewóz gazów klasy 2  293
a. Przewóz sztuk przesyłki  293
b. Przewóz w kontenerach  293
18. Przewóz materiałów klasy 3  293
a. Przewóz sztuk przesyłki  293
b. Przewóz w kontenerach  293
19. Przewóz materiałów klasy 4.1  293
a. Przewóz sztuk przesyłki  293
b. Przewóz luzem  294
c. Przewóz w kontenerach  295
10. Przewóz materiałów klas 4.2 do 9
11. Wymagania dodatkowe przy przewozie luzem towarów klas: 4.2, 4.3, 5.1, 6.2, 7 i 8  295
Pytania kontrolne  297

ROZDZIAŁ IX - PRZEWÓZ TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH POSZCZEGÓLNYCH KLAS W CYSTERNACH
11. Rodzaje i konstrukcje cystern  298
12. Kody cystern i dopuszczanie ich do przewozu  300
13. Napełnianie i opróżnianie cystern  304
a. Napełnianie cystern gazami  305
b. Napełnianie cystern cieczami  307
c. Warunki zapewniające bezpieczeństwo przewozu w cysternie  309
d. Instrukcje cystern przenośnych  313
14. Przewóz materiałów klasy 1  313
15. Przewóz gazów klasy 2  313
16. Przewóz cieczy klasy 3  314
17. Przewóz materiałów klas 4.1 do 9  315
Pytania kontrolne  316

ROZDZIAŁ X - RUCH POJAZDÓW
11. Przewóz osób  317
12. Wymagania dodatkowe w zakresie nadzorowania pojazdów i bezpieczeństwa przewozu niektórych towarów  318
13. Prędkość pojazdu  321
14. Trasa przejazdu  323
15. Postój pojazdu  323
16. Odłączenie przyczepy  325
17. Zakazy wjazdu pojazdów z niektórymi towarami niebezpiecznymi — wzory i objaśnienia znaków  326
18. Jazda w kolumnie  329
19. Kontrola przewozów  329
10. Parking dla usuwanych z drogi pojazdów przewożących towary niebezpieczne  330
11. Ograniczenia przejazdu przez tunele drogowe pojazdów przewożących towary niebezpieczne  331
a. Obowiązki właściwej władzy  331
b. Oznaczenie kategorii tuneli  331
c. Wymagania dotyczące znaków i sygnałów drogowych oraz zawiadamiania o ograniczeniach  333
d. Znaki drogowe określające przejazdy pojazdów przewożących towary niebezpieczne  334
e. Kody ograniczeń przewozu towarów niebezpiecznych przez tunele  335
Pytania kontrolne  337

ROZDZIAŁ XI - PRZEWÓZ OGRANICZONYCH ILOŚCI TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH I ZWOLNIENIA OD PRZEPISÓW ADR
11. Ograniczone ilości towarów w sztukach przesyłki  339
12. Ograniczone ilości towarów w jednostce transportowej  342
13. Zwolnienia z przepisów ADR  346
14. Zwolnienia niektórych towarów z przepisów ADR  347
15. Zwolnienia przejściowe  348
Pytania kontrolne  349

ROZDZIAŁ XII - POSTĘPOWANIE W RAZIE ZAGROŻENIA
11. Rodzaje zagrożeń  350
12. Doraźne usuwanie zagrożeń  352
Pytania kontrolne  354

ROZDZIAŁ XIII - PRZEWÓZ TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH W RUCHU MIĘDZYNARODOWYM
11. Przewóz drogowy  355
12. Przewóz w transporcie kombinowanym . 357
13. Przewóz inny niż drogowy  357
Pytania kontrolne  357

ROZDZIAŁ XIV - KARY PIENIĘŻNE ZA NARUSZENIE PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH PRZEWOZU DROGOWEGO TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH
Pytania kontrolne  363

ROZDZIAŁ XV - WYKAZ TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH WEDŁUG ICH NUMERÓW ROZPOZNAWCZYCH UN
Pytania kontrolne  726

ROZDZIAŁ XVI - WYKAZ ALFABETYCZNY TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH
Pytania kontrolne  806

WYKAZ PRZEPISÓW REGULUJĄCYCH PRZEWÓZ TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH

Książka i podręcznik na temat PRZEWOZU TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH (ADR) - polecamy!

SPIS
TREŚCI

CECHY
PRODUKTU

PRODUKTY
POKREWNE

Produkty Pokrewne/Powiązane
Andrzej Żuchowski, Leon Prochowski
Budowa, sposoby wykorzystania i możliwości przewozowe środków transportu drogowego. Właściwości stosowanych opakowań zbiorczych i transportowych oraz urządzenia i maszyny do załadunku i rozładunku. Książka zawiera informacje, dotyczące przygotowania i bezpiecznej realizacji procesu transportu ładunków.
Edward Mendyk, Władysław Górski
Prawo transportowe - umowa przewozu, problematyka prawna przewozu osób i towarów. Zasady odpowiedzialności przewoźnika z tytułu przewozu przesyłek. Międzynarodowe drogowe prawo przewozowe. Międzynarodowe kolejowe prawo przewozowe. Uregulowania rynkowe transportu kolejowego. Regulacja prawna przewozów kombinowanych. Problematyka prawna usług spedycyjnych. Dochodzenie roszczeń w transporcie. Elementy ubezpieczeń transportowych.

INNI KLIENCI
KUPILI RÓWNIEŻ

Inni klienci kupujący ten produkt zakupili również
Jan Burnewicz
Sektor samochodowy we współczesnej cywilizacji. Analiza roli samochodu w grze rynkowej europejskich podmiotów gospodarczych. Analiza ekonomiczna transportu samochodowego Unii Europejskiej. Wspólnotowa regulacja transportu samochodowego. Integracja polskiego transportu samochodowego z systemem Unii Europejskiej.

ZAPYTAJ O
PRODUKT

Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Wpisz kod widoczny na obrazku:
weryfikator

GALERIA

Galeria
© MOTOBOOK. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved.